top of page
Zoeken
  • mwegert

Waarom de Lenny VSM Businessgame?

Bijgewerkt op: 31 mei 2021

Heeft u plannen om te innoveren waarmee grote investeringen gemoeid gaan?

Of wilt u uw operationele team de kans bieden te leren en te groeien? Bent u op weg naar ‘operational excellence’ ? Dan is de VSM Businessgame een uitgelezen kans!


In ieder mens schuilt nog diep van binnen het kind. Het kind dat nieuwsgierig is en wil spelen om te leren of wil leren door te spelen.

Daarom heeft Lenny Advies een VSM Businessgame ontwikkeld waarmee spelenderwijs de bewustwording van de noodzaak tot innoveren en veranderen wordt vergroot.
"Sport en spel maakt leren leuk en versterkt het teamgevoel"

Tijdens de game wordt het nuttige met het aangename gecombineerd. We zoomen samen in op bestaande processen waar het team verantwoordelijk voor is, we behandelen de theorie van ‘operational excellence’ en brengen deze tijdens het spel in praktijk. Tijdens het spel groeit de duidelijkheid en begrip m.b.t. taken en verantwoordelijkheden. We ervaren samen bestaande knelpunten maar nog belangrijker: we ervaren ook dat we samen over meer creativiteit en kennis beschikken dan vooraf gedacht.


Kortom: Tijdens deze game wordt de teamspirit versterkt wat leidt tot een betere communicatie, en samenwerking maar ook meer werkplezier en grotere betrokkenheid.


VSM applicatie als hart van het spel


Het hart van de game bestaat uit een VSM-Applicatie waarmee we de eigen, bekende, processen eenvoudig kunnen simuleren. We definiëren doelen en KPI’s en optimaliseren in meerdere rondes de resultaten. Samen leren en ervaren wij wat de kritische parameters zijn van ons eigen proces.

Waaruit bestaan de essentiële overdracht momenten, de zogenaamde ‘handshakes’, tussen twee deelprocessen? Wat zijn de gestelde eisen en voorwaarden waar elke Handshake aan moet voldoen?

Zowel timing, planning, prioriteiten, verantwoordelijkheden als criteria kunnen m.b.v. de VSM-Applicatie worden bewaakt en bestuurd. Spelenderwijs gaan we op zoek naar de optimale werkwijze en leren het totale proces samen te besturen. De opgedane ervaringen en kennis worden gedurende de game omgezet naar eisen en wensen m.b.t. toekomstige innovaties. Samen leggen we de basis om de voorgenomen innovatieplannen vol vertrouwen uit te kunnen voeren.


De game wordt begeleid door een ICT professional en een specialist op het gebied van ‘operational excellence’. De aangereikte theorie zetten we tijdens de game in om onze eigen processen te optimaliseren. We leren en ervaren samen de kracht van een goede besturing in de zoektocht naar het optimum in kwaliteit, leverprestatie en kosten.


Investering en aanpak

De duur van het programma is afhankelijk van de behoefte van de klant en varieert van 4 dagen aaneengesloten tot 3 maanden, 3 uur per week. Het aantal deelnemers is maximaal 10 tot 12 personen. Bij voorkeur bestaat het team uit specialisten van de backoffice, werkvoorbereiding, engineering, productie tot en met expeditie. Tijdens de voorbereiding- en initialisatiefase stellen we samen m.b.v. de brown paper methode de value stream op van het huidige eigen proces. Op basis van deze VSM worden de verschillende deelprocessen, producten en criteria ingebracht in de VSM-Applicatie.


Met behulp van de simulator worden een aantal rondes doorlopen. Elke deelnemer voert zijn of haar eigen taken uit. Elke ronde staat ongeveer gelijk aan een week produceren. Na afloop van elke ronde wordt de verzamelde data geanalyseerd en vertaald naar een dashboard. We beantwoorden de vraag: wat ging er goed en wat kan er beter? Welke verbeteringen gaan we in de volgende ronde doorvoeren?

Het competitie-element schuilt in het samen verbeteren van de resultaten op het gebied van Kwaliteit, Leverprestatie en Kosten.


Wat levert het op voor de deelnemers en de organisatie?

Het programma wordt afgesloten met een evaluatie. Het team vertaalt de ervaringen en de theorie naar de praktijk en vastgelegd in een plan van aanpak met verbeterdoelen.

Maar ook hoe we deze de komende periode gemeenschappelijk willen bereiken en wat het oplevert voor de organisatie. Er ontstaat een gemeenschappelijk beeld van wat de relevante data is om in de dagelijkse routine goed te kunnen sturen.  Samengevat zijn de opbrengsten van de businessgame voor de organisatie:

  • een plan van aanpak hoe het bestaande proces te verbeteren aangevuld met feiten m.b.t. kosten en baten.

  • een sterker operationeel team met kennis en ervaring op het gebied van data gedreven continu verbeteren en samenwerken.

  • inzicht hoe het operationele proces realtime te besturen op basis van KPI’s en de kracht van een (realtime) dashboard.

Na afloop van de VSM-Businessgame heeft elke individuele deelnemer zijn of haar teamcompetenties versterkt.Samengevat heeft elke deelnemer na afloop van de game:

  • kennis van het totale proces en zijn of haar eigen plaats in het geheel.

  • een scherper beeld voor wat betreft het punt aan de horizon in relatie m.b.t. de strategie van de organisatie.

  • kennis van operational excellence en methodieken.

  • ervaring met Agile continu verbeteren in teamverband.

  • zijn of haar samenwerkingscompetenties versterkt (eigenbelang versus teambelang)

Geïnteresseerd en wil je meer weten?

Neem gerust contact op en we stellen graag, geheel vrijblijvend, een plan van aanpak op maat voor u op.

40 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Het 'nieuwe' verhaal van Lenny

De operatie zorgt voor de boterham voor vandaag en de middelen voor morgen! ‘De boterham voor vandaag wordt verdiend binnen de operatie’ Hoe beter de operatie functioneert des te meer er overblijft v

Comments


bottom of page