top of page

Wat is OEE?

Vooruitstrevende productieorganisaties gaan er, bij het ontwerp van de processen van uit,  dat er verliezen bestaan. De verliezen worden uitgedrukt in de zogenaamde OEE. De OEE is het totaal van drie factoren  t.w.:

  1. Bezettingsfactor; Wordt uitsluitend beïnvloed door de voorbereiding. Hiermee worden de beschikbare middelen die niet worden ingepland zichtbaar gemaakt.

  2. Prestatiefactor; Wordt uitsluitend beïnvloed door de uitvoering. Het is de maat voor de voorspelbaarheid van de productie.

  3. Kwaliteitsfactor; Wordt beïnvloed door voorbereiding en uitvoering samen.  Producten of diensten zijn wel geproduceerd en verleend maar blijken toch afwijkingen of klachten te veroorzaken. Door op zoek te gaan naar de bron van de oorzaak is het mogelijk structurele preventieve maatregelen te treffen.

Door consequent gebruik te maken van OEE wordt planning niet gedreven door emotie maar door feiten. Het is bij uitstek een middel om duidelijkheid en focus op het eigen proces te leggen.

OEE.png
bottom of page