top of page

We benaderen klanten als partners
en knelpunten als groeikansen...

Onze doelgroepen
 

Het gedachtegoed waarmee wij aan de slag gaan is toepasbaar in vrijwel elke organisatie. Onze focus ligt op een viertal hoofddoelgroepen.

Ondernemer

Je hebt een
eigen onderneming...

…en dat betekent dat je alleskunner en allesweter tegelijk moet zijn. Of toch niet? Wij merken dat je als ondernemer regelmatig tegen kwesties aanloopt waar je niet direct raad mee weet. Waar je vaak langer op moet kauwen dan je zou willen. Knelpunten. Kansen. Vragen. Zaken waar je best een sparring partner bij zou kunnen gebruiken. Waarbij je je afvraagt of het niet veel handiger kan. Vraagstukken die aan je knagen, maar waar je te weinig aan toe komt.
 

Bij Lenny Advies zijn we zelf ondernemers, zitten we dagelijks bij ondernemers aan de keukentafel en hebben we specialistische kennis van theorie én praktijk. De voordelen van werken met Lenny Advies:
 

 • Een sparringpartner die je volledig begrijpt

 • Een coach die ervaring combineert met een frisse blik en een aanstekelijk optimisme

 • Beproefd advies en uitvoerende ondersteuning bij acute knelpunten

 • Schaalbare oplossingen die direct uitvoerbaar zijn (en betaalbaar)

 • Nulmetingen die je zicht geven op de actuele staat van je bedrijf

 • Soepele structuren, gecombineerd met een soepele cultuur

 • Procesexpertise en hart voor mensen

Sociale Werkvoorziening

Je geeft leiding aan een sociaal werkvoorzieningsschap...

…en dat betekent dat je net als reguliere ondernemingen dagelijks topsport moet kunnen bedrijven. 

Dat je klanten dezelfde kwaliteit verwachten die ze elders kunnen krijgen, dezelfde doorlooptijden, dezelfde berekenbare continuïteit. Dat hoge medewerkersbetrokkenheid een keiharde noodzaak is. En dat alles met personeel dat vaak veraf staat van de arbeidsmarkt. Bij Lenny Advies zijn wij ervan overtuigd dat een sociaal werkvoorzieningsschap daadwerkelijk topprestaties kan leveren. Met enthousiast personeel en tevreden klanten.
 

Onze aanpak brengt onder meer deze voordelen:
 

 • Begrip voor en ervaring met de bedrijfscultuur en de sociale en professionele context

 • Expertise in het samen doorvoeren van een cultuuromslag

 • Praktische handvatten voor werkelijk inclusief werkgeverschap

 • Medewerkers die trots worden op hun invloed op het proces en het resultaat voor de klant

 • Enthousiaste, tevreden klanten

Maakindustrie

Je runt een bedrijf in de maakindustrie...

…en dat betekent dat de wereld om je heen sneller lijkt te veranderen dan je soms bij kunt houden.

Digitalisering, slimme maaksystemen, Internet of Things. Afnemers die steeds strengere kwaliteitseisen stellen. Consumenten die vinden dat je een complex product in volledig gepersonaliseerde vorm van vandaag op morgen moet kunnen leveren. Veranderende regelgeving. Van wie heb je nu het meest te vrezen, die fabrikant in een lagelonenland, de robot, of je eigen personeel? Misschien zijn het wel bondgenoten…

 

Bouwend op jarenlange ervaring aan de binnenkant van de Nederlandse maakindustrie, kan Lenny Advies je op vele fronten verder helpen met onder meer:
 

 • Zicht op het veranderende industriële landschap

 • Een sterke, toekomstbestendige visie op automatisering, robotisering, flexibilisering

 • Snel inzicht in de belangrijkste kansen of knelpunten binnen en buiten de fabriek

 • Beproefde tools om met minimale ingrepen optimale procesinrichting te creëren

 • Hart voor de zaak en hart voor mensen

…en dat betekent dat de wereld om je heen sneller lijkt te veranderen dan je soms bij kunt houden.

Digitalisering, slimme maaksystemen, Internet of Things. Afnemers die steeds strengere kwaliteitseisen stellen. Consumenten die vinden dat je een complex product in volledig gepersonaliseerde vorm van vandaag op morgen moet kunnen leveren. Veranderende regelgeving. Van wie heb je nu het meest te vrezen, die fabrikant in een lagelonenland, de robot, of je eigen personeel? Misschien zijn het wel bondgenoten…

 

Bouwend op jarenlange ervaring aan de binnenkant van de Nederlandse maakindustrie, kan Lenny Advies je op vele fronten verder helpen met onder meer:
 

 • Zicht op het veranderende industriële landschap

 • Een sterke, toekomstbestendige visie op automatisering, robotisering, flexibilisering

 • Snel inzicht in de belangrijkste kansen of knelpunten binnen en buiten de fabriek

 • Beproefde tools om met minimale ingrepen optimale procesinrichting te creëren

 • Hart voor de zaak en hart voor mensen

Overheid

Je geeft leiding bij een gemeente of overheidsorganisatie...

…en dat betekent dat je te maken hebt met een veelheid aan belangen, afdelingen, partijen.

Dat interne doelen altijd gekoppeld zijn aan publieke prestaties. Dat je met een omvangrijke organisatie moet navigeren in een continu en snel veranderend landschap.

 

Wij hebben goede ervaringen met de implementatie van verbeter- en verandertrajecten bij gemeenten en overheidsorganisaties. Werken met Lenny Advies brengt vele voordelen:
 

 • Ervaringen met het complexe speelveld waarin overheidsorganisaties opereren

 • Geen 'hit and run'-benadering, maar hoge betrokkenheid bij het maken van analyses, het ontwerpen van maatregelen en het bouwen van teams die graag verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie

 • Verfrissende vormen van interne samenwerking resulterend in duurzame verbetering van de cultuur en de prestaties

 • Transparante processen met heldere verantwoordelijkheden en deliverables

 • Een motiverende, inspirenrende werkomgeving

Je bent actief in een andere sector...

Anders

…en dat betekent dat het aansprekende gedachtegoed en de frisse resultaatgerichtheid van Lenny Advies niet voor jou is? Integendeel. Spreken de visie en de aanpak die je op onze website tegenkomt, dan zien wij ernaar uit om samen te ontdekken hoe we jou als ondernemer of leidinggevende kunnen helpen je dromen te realiseren. Ongeacht je branche, functie of bedrijfssoort.

Van gedachten wisselen over je organisatie, je personeel, je toekomst? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

bottom of page