top of page

Kennis, kunde, klik. Hoor je dat?

Het geluid van een vallend kwartje...

Als je iemand om raad vraagt, zoek je naast kennis en kunde ook een ‘klik’. Wij zoeken die voortdurend. Dat gevoel van ‘Yes! Wij begrijpen elkaar…’ Dat geluid van het vallende kwartje. Het besef dat we samen dezelfde race lopen.

De 'ISO-LEAN-Lenny'-aanpak

1. Definiëren

In deze startfase kom je als klant met een vraag, of vragen. Wij zoeken samen naar de vraag achter die vraag. We besteden veel aandacht aan het helder definiëren van het probleem of knelpunt. Zo voorkomen we teleurstellingen en ineffectieve investeringen in symptoombestrijding.
 

Voorbeelden van tools die we in deze fase inzetten:
 

 • BOT-sessies (Benen Op Tafel)

 • Visieontwikkeling (lange en korte termijn)

2. Meten en inventariseren

In deze fase brengen we de organisatie gedetailleerd in kaart. Denk aan belanghebbenden en stakeholders, organisatiestructuren, voorraden, doorlooptijden, productiviteit, maar ook ‘zachte’ factoren, zoals de manier waarop jullie afspraken nakomen, het leiderschap, de aanspreekcultuur.

Al onze waarnemingen en bevindingen leggen we u voor in een presentatie. We gaan daarbij ook in op risico’s die we zien en, nog belangrijker, kansen en mogelijkheden.
 

Voorbeelden van tools die we in deze fase inzetten:
 

 • Quick Scan Visie & Beleid

 • Quick Scan Structuur (op basis van LEAN)

 • Quick Scan Cultuur

 • Borging

 • Value Stream Mapping (VSM), een LEAN-techniek om goederen- en informatiestromen inzichtelijk te maken, zodat bijvoorbeeld duidelijk wordt welke processen waarde toevoegen en welke niet

 • Pilots, of kleinschalige tests, bijvoorbeeld op deelterreinen als leiderschap, veiligheid, innovatie, continu verbeteren, efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit, of borging. Voordelen van deze verbetercycli in het klein: met weinig risico ervaren hoe het werkt, snelle evaluatie, gemakkelijk en snel te herhalen, vergrootglaseffect

3. Analyseren

In de analysefase zetten we verbeterkansen en mogelijke oplossingen op een rij en kiezen we richting. We stellen een implementatieplan op met een duidelijk afgebakende scope (wat wel, wat niet). Als klant krijg je nu helder antwoord op de vragen: ‘Wat levert dit verbetertraject met Lenny Advies ons op?’ en ‘Wat kost het?’

4. Implementeren

Het vliegwiel begint nu volop te draaien. Op basis van maatwerk en met inzet van de gekozen tools gaan we aan de slag om gerichte verbeteringen aan te brengen in de structuur en/of cultuur van de organisatie. Kenmerkend is dat we modulair werken: elke verbeterstap bestaat uit een stuk theorie en de praktische uitvoering die we volledig afronden, waarna de volgende stap of module volgt.
 

Voorbeelden van tools die we in deze fase inzetten:
 

 • DynamicTeams

 • KAMOffice 365

 • KAMTotaal

 • LEANIntroductie

 • Risicogebaseerd denken

 • Dynamic (Operational) Leadership

5. Borgen

Borging voorkomt dat je voor elke twee stappen vooruit, één stap achteruit gaat (of erger). In deze fase staan overdracht, vastlegging en groei centraal. Het draait nu om beheerst werken, met de oren en ogen open voor (nieuwe) kansen en risico’s.
 

Van belang in deze fase zijn verder:
 

 • ISO 9001 (met optionele certificering na afronding van een verbetercyclus)

 • KAM

 • Opvolging

bottom of page