Maakbedrijven

Je runt een bedrijf in
de maakindustrie...

…en dat betekent dat de wereld om je heen sneller lijkt te veranderen dan je soms bij kunt houden. Digitalisering, slimme maaksystemen, Internet of Things. Afnemers die steeds strengere kwaliteitseisen stellen. Consumenten die vinden dat je een complex product in volledig gepersonaliseerde vorm van vandaag op morgen moet kunnen leveren. Veranderende regelgeving. Van wie heb je nu het meest te vrezen, die fabrikant in een lagelonenland, de robot, of je eigen personeel? Misschien zijn het wel bondgenoten…

Bouwend op jarenlange ervaring aan de binnenkant van de Nederlandse maakindustrie, kan Lenny Advies je op vele fronten verder helpen met onder meer:

  • Zicht op het veranderende industriële landschap
  • Een sterke, toekomstbestendige visie op automatisering, robotisering, flexibilisering
  • Snel inzicht in de belangrijkste kansen of knelpunten binnen en buiten de fabriek
  • Beproefde tools om met minimale ingrepen optimale procesinrichting te creëren
  • Hart voor de zaak en hart voor mensen